O nas

Strona podpiszsie.pl to bezpłatne narzędzie, które umożliwia obywatelom tworzenie i podpisywanie petycji online.

Zacznij zmieniać świat na lepsze!

Tworzymy internetowy model indywidualnych inicjatyw, aby jednoczyć się w jedną kolektywną siłę. Nie musisz tracić czasu na szukanie odpowiedniego wzoru pisma. Skorzystaj z przygotowanego przez nas formularza.

Co może być przedmiotem petycji? 

Przedmiotem petycji może być dowolna sprawa, w której żądamy od organu lub instytucji społecznej, podjęcia działań. Może ona w szczególności dotyczyć zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie publicznym, a także w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.