Blog

Chcąc zaangażować się w życie społeczne, obywatele mają możliwość skierowania petycji do władz. Jest to forma, dzięki której prywatne jednostki, grupy lub organizacje mogą mieć realny wpływ na problemy dotyczące ich lokalnie, narodowo lub globalnie. Jeśli dostrzegasz gdzieś niesprawiedliwość, możesz to zmienić. Twój głos ma znaczenie.

Czym jest petycja?

Słowo „petycja” oznacza prośbę lub żądanie, jest to oficjalne pismo, zwykle zbiorowe, zawierające prośbę lub żądanie skierowane do władz, lub do osób na wyższym stanowisku. Petycje online są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. 

Co zrobić, żeby petycja była skuteczna? 

 1. Jasno sformułuj swoje żądanie.
 2. Przygotuj listę rzeczowych argumentów popierających twoje żądanie.
 3. Sprawdź, który urząd jest odpowiedzialny za realizację sprawy będącej przedmiotem twojej petycji obywatelskiej
 4. Przygotuj pismo zgodnie z formularzem znajdującym się na stronie.
 5. Jeśli uważasz, że twoja sprawa może zainteresować innych, poszukaj poparcia, zbierz podpisy.
 6. Monituj stronę internetową odbiorcy petycji – sprawdź, czy skan twojej petycji pojawił się na tej stronie. 
 7. Egzekwuj swoje prawa – jeśli odbiorca petycji nie dotrzymuje terminów lub nie publikuje informacji na temat przebiegu rozpatrywania petycji, możesz złożyć skargę.
 8. Jeśli petycja została rozpatrzona pozytywnie, monitoruj dalsze działania odbiorcy petycji (pamiętaj, pozytywne rozpatrzenie petycji nie jest decyzją w sprawie, ale jedynie zgodą adresata petycji na dokonanie zmian postulowanych przez składającego petycję – zgoda ta powinna skutkować odpowiednimi działaniami, na  przykład zmianą prawa czy wydaniem stosowanych decyzji administracyjnych).

Wiesz już, co w twoim otoczeniu powinno się zmienić?

Dobry pomysł to dopiero początek. Bądź kreatywny w swoim przekazie. Staraj się dobierać słowa, które najlepiej oddają sedno sprawy. Miej na uwadze osoby, które są potencjalnie zainteresowane złożeniem podpisu pod twoim wnioskiem. Tekst musi zainspirować ich do działania. Pamiętaj o tym, aby nie żądać rzeczy niemożliwych, skażesz się w ten sposób na porażkę. Zastanów się, jak realnie można rozwiązać twoje żądania i upewnij się, że rozważysz wszystkie możliwe rozwiązania, spośród nich wybierz to najtrafniejsze i zasugeruj je śmiało. Niezwykle ważny jest też wybór adresata. Zrób krótkie rozeznanie, kto jest najodpowiedniejszą osobą, mogącą spełnić twoje żądania. Pamiętaj również, aby nie używać mowy nienawiści ani nie publikować treści erotycznych czy zawierających przemoc. Szanuj innych jeśli sam chcesz być szanowany.

Jak wybrać właściwego adresata petycji internetowej?

Adresat petycji to osoba, do której publicznie zwracasz się w swojej petycji. Wybór właściwego adresata ma ogromne znaczenie. Może sprawić, że Twoja petycja online powiedzie się lub nie. Dlatego tak ważne jest, żeby miał on realną możliwość spełnienia Twoich żądań.

Co należy zrobić? 

Zrób rozeznanie, kto ma możliwość wprowadzić zmianę, o którą apelujesz. Jeśli masz wątpliwości, wybierz osobę, która ma największą władzę. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Jeśli dostrzegasz problem dotyczący np. firmy, w której pracujesz Ty lub ktoś Ci bliski, nie będziesz zwracał się do Prezydenta, tylko do Prezesa tej konkretnej firmy XYZ.

Kto może być adresatem?

Adresatem petycji powinna być konkretna osoba (np. zwracaj się do Marszałka Sejmu, nie do całego Sejmu). Określ adresatów petycji jak najbardziej konkretnie – to sprawi, że osoba, do której apelujesz, nie będzie mogła przerzucić odpowiedzialności na kogoś innego. Możesz zgłosić się też do dwóch osób. 

Jakie są szansę, że wybrany adresat odpowie na petycje? 

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Im wyżej w hierarchii władzy, tym trudniej o kontakt. Jeśli adresujemy swój wniosek do np. Prezesa firmy XYZ, musimy zastanowić się jak do niego dotrzeć. Osoby sprawujące to stanowisko, zazwyczaj cierpią na brak czasu. Warto więc dotrzeć do rzecznika prasowego lub asystenta, w celu umówienia spotkania.

Prezydent państwa, ma zazwyczaj ogromną władzę sprawczą, lecz często nie uczestniczy bezpośrednio w procesach legislacyjnych. Przy skargach stosowanych do polityków i pracowników administracji publicznej szczególnie istotne jest porządne rozeznanie.  

Wyznaczenie celu kluczem do sukcesu – wskazówki jak napisać właściwe żądanie.

Właściwie sformułowane żądanie i wyznaczenie celu to połowa sukcesu. Odpowiednia prośba jest kluczowa dla całej petycji internetowej. Zastanów się, co w Twoim otoczeniu i przestrzeni publicznej powinno się zmienić. Nie żądaj niemożliwego, znajdź realne rozwiązanie problemu i zasugeruj je śmiało!

Treść petycji.

Należy odpowiednio sformułować treść petycji online, jasno i zwięźle opisując, czego oczekujemy od odbiorcy tego pisma. Jeśli jest to możliwe, powinno się wskazać akt prawny, który ma być zmieniony, lub podstawę podjęcia postulowanych działań. Choć ustawa tego nie wymaga, w treści petycji warto przedstawić krótkie uzasadnienie zawartych w niej postulatów, odnoszące się do interesu składającego petycję, osób, które reprezentuje, lub interesu publicznego.

Forma petycji.

  Ustawa nie określa formy zapisu petycji. Jeśli jednak zależy nam na tym, aby wniosek odniósł właściwy skutek, warto zadbać o odpowiedni układ treści i czytelność liter. Pamiętajmy, że funkcjonujemy w pewnych uwarunkowaniach – apelujemy do instytucji z określoną kulturą organizacyjną – warto więc przygotować pismo starannie, uzupełniając je o kilka elementów, które pomogą nam skuteczniej skomunikować się z odbiorcą petycji. Nie należy używać mowy nienawiści, wulgaryzmów ani treści o podłożu erotycznym. 

Uzasadnienie. 

Bardzo ważnym elementem petycji jest uzasadnienie. Dostarczy ono odbiorcy argumentów za pozytywnym jej rozpatrzeniem. Teoretycznie treść petycji można zawrzeć w jednym lub dwóch zdaniach. Pamiętajmy jednak, że naszym pismem chcemy przekonać władzę do dokonania zmiany, a więc podjęcia dodatkowego wysiłku, stąd każda petycja do władz powinna zawierać możliwie logiczną i przejrzystą argumentację. Można oczywiście odnosić się również do swoich uczuć i przekonań, wyrażać oburzenie czy odsłaniać emocje.

Załączniki.

 Do petycji można – czasem nawet trzeba – dodać załączniki. W wypadku większej liczby podmiotów wnoszących skargę można ich dane ująć w załączniku. W załączniku trzeba umieścić zgodę podmiotu trzeciego na wniesienie w jego imieniu petycji. Załącznikiem mogą być również podpisy osób, które popierają naszą petycję, albo dokumenty czy zdjęcia będące częścią przytaczanej argumentacji.

Wybór odpowiedniego zdjęcia. Na co zwrócić uwagę?

Najlepsze zdjęcia to te, które przyciągają uwagę i inspirują do działania. Mogą one wyraźnie pomóc Twojej petycji internetowej. Odpowiednio dobrane zdjęcie błyskawicznie przekaże przesłanie Twojego wniosku.

Petycje ze zdjęciem otrzymują znacznie więcej podpisów. Wybierz zdjęcie, które najlepiej oddaje to, co czujesz w Twojej sprawie.

Warto pamiętać:
 • Zdjęcia przedstawiające ludzi lub zwierzęta częściej przyciągają uwagę;
 • postaraj się użyć zdjęcia o dużej rozdzielczości (np. 1600 x 900 lub większej). Duże zdjęcia wyglądają dobrze na wszystkich urządzeniach;
 • niech będzie ono odpowiednie dla różnych typów odbiorców. Pamiętaj, że Twoje zdjęcie nie może przedstawiać przemocy ani treści erotycznych;
 • grafika powinna być przyjemna dla oka – brutalne zdjęcia odciągają uwagę odbiorcy;
 • opisując sytuacje np. kryzysu w państwie, skup się na jednostkach. Pokazując jedną osobę w tłumie innych, przedstawisz atmosferę i konsekwencje kryzysu oddziałującego na poszczególne osoby i ich przyszłość;
 • pokaż skale problemu np. skale zniszczeń środowiska;
 • zdjęcie adresata w petycji online zwiększa presję (o ile jest on osobą publiczną, nie można publikować zdjęć osób prywatnych), nikt nie lubi publicznej krytyki.

Im więcej ludzi powiadomisz, tym więcej podpisów zbierzesz. Wskazówki jak wypromować petycje.

Ogromną zaletą petycji internetowej jest fakt, że łatwiejsza jest jej promocja. Dotarcie do potencjalnych odbiorców umożliwia udostępnienie petycji, rodzinie, znajomym i innym zainteresowanym. 

Jak wypromować petycję? 

Dobry pomysł to połowa sukcesu. Szczegóły takie jak chwytliwy tytuł, kreatywne podejście do problemu i opisanie go w interesujący dla użytkowników sposób czy zdjęcie oddające sedno sprawy mogą bardzo pomóc. Jeśli uda Ci się połączyć wszystkie te elementy, będzie Ci zdecydowanie łatwiej wypromować swój wniosek. Im więcej osób powiadomisz, tym więcej podpisów zbierzesz.

Zaistniej w mediach społecznościowych.

Platformy społecznościowe to dobre miejsce do udostępnienia petycji online. Publikowanie wiadomości, postów na Facebooku czy Twitterze to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na zgromadzenie szerokiej bazy zainteresowanych. Możesz też skorzystać z pomocy życzliwych znajomych czy rodziny, aby udostępnili to u siebie. Dołączenie do grup i wysyłanie im Twojej skargi również może spotkać się z pozytywnym odzewem. 

Blogi, fora, dyskusje online – wykorzystaj ich potencjał.

Zastanów się, czy znasz organizację, która mogłaby poprzeć Twoją petycje do władz. Jeśli Twój problem pokrywa się z obszarem ich działań, mogą być zainteresowani upublicznieniem jej na swoich kanałach. Jest to dobry sposób, aby zebrać duże grono zainteresowanych. Zazwyczaj organizacje, mają zgromadzoną sporą ilość obserwatorów. Trafiasz w ten sposób bezpośrednio do swojej grupy docelowej. Przeszukaj fora internetowe, w których internauci dyskutują o tematach dotyczących Twojego problemu.

E-mail to ważne narzędzie!

Dzięki poczcie elektronicznej możesz dotrzeć do wielu odbiorców. W treści wysyłanej wiadomości nie ogranicza Cię ilość znaków. Możesz więc śmiało dopowiedzieć to, co nie znalazło miejsca w petycji, zachęcić do przeczytania i poparcia Twojego stanowiska. 

Tworzenie petycji nie jest tak skomplikowane, jakby mogło się wydawać. Na naszej stronie internetowej podpiszsie.pl jest dostępny gotowy formularz, w którym do przejścia są zaledwie 4 etapy. Jeśli dostrzegasz niesprawiedliwość w swoim otoczeniu, możesz zdziałać bardzo wiele, tworząc ją z nami! Sprawdź jakie to proste. 

Krok 1. 

Zacznijmy od tytułu. Jest to pierwsza rzecz, którą zobaczą potencjalni odbiorcy, dlatego tak ważne jest, aby przyciągnął ich uwagę. Jeśli zaintrygujesz użytkownika, sprawisz, że chętnie przeczyta o Twoim problemie. Łapiąc kontakt chwytliwym tytułem, masz znacznie większe szanse na zebranie niezbędnych Ci podpisów. W zwięzły, konkretny sposób wyraź sedno petycji

Krok 2. 

Kolejnym krokiem jest wybór adresata. Jest to niezwykle ważne, aby wybrać odpowiednią osobę. Adresatem Twojego wniosku powinien być ktoś, kto dysponuje władzą decyzyjną w tej sprawie. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Jeśli dostrzegasz problem dotyczący np. wspólnoty mieszkaniowej, w której mieszkasz, nie będziesz zwracał się do Prezydenta, tylko do osoby w spółdzielni, która obejmuje najwyższe stanowisko. Zrób krótkie rozeznanie, kto jest najodpowiedniejszą osobą, mogącą spełnić twoje żądania.  

Krok 3. 

Opisz kontekst problemu. Dlaczego ta sprawa jest dla Ciebie ważna? Opisz problem i zidentyfikuj rozwiązanie. Nie żądaj niemożliwego, wskaż rozwiązanie realne do zrealizowania, które mogłoby pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie problemu. Powołaj się na konkretne dane, by podeprzeć argumenty. Zacznij od konkretów, nie omijaj tematu, nie twórz zbędnych zdań. Wyraźnie zasugeruj rozwiązanie problemu i zaangażuj czytelnika w swoje żądania. Pamiętaj, aby zachować szacunek i  nie stosować mowy nienawiści. 

Krok 4. 

Jest to ostatni krok w formularzu dostępnym na naszej stronie. Polega na dodaniu zdjęcia do Twojej petycji internetowej. Wybierz to zdjęcie lub grafikę, która najlepiej oddaje sedno sprawy. Petycje ze zdjęciem mają dużo większe szanse, na uzyskanie podpisów. Grafiki przedstawiające ludzi lub zwierzęta bardziej przyciągają uwagę. Zamieszczone przez Ciebie zdjęcie, nie może zawierać przemocy ani treści erotycznych.

Krok 5. 

Teraz czas na promocje! Zaletą petycji online jest to, że można ją do woli udostępniać znajomym, rodzinie, osobom potencjalnie zainteresowanym. Im więcej ludzi dowie się o Twojej petycji, tym więcej podpisów zbierzesz. Najszybszym sposobem na nagłośnienie petycji do władz jest udostępnienie jej na portalach społecznościowych. Możesz publikować wiadomości na Facebooku i Twitterze, poproś znajomych, aby przekazali post dalej. Zastanów się, może znasz organizację, która byłaby zainteresowana publikacją informacji o twojej petycji na swoich stronach, blogach czy social mediach. Jeśli natkniesz się na artykuł poruszający podobne tematy, wklej wiadomość o swojej petycji w komentarzach. Fora internetowe to również dobre pole, do szukania potencjalnych odbiorców. Bądź kreatywny i staraj się systematycznie publikować.

Władza w rękach obywateli. Dlaczego warto stworzyć petycję?

Pytanie zawarte w tytule dla jednych może być oczywiste, dla drugich stać się motywacją do działania. Warto dostrzegać niesprawiedliwość i z nią walczyć. 

To nic nie kosztuje.

Stworzenie petycji na naszej stronie jest darmowe. Wymaga jedynie chwili Twojego cennego czasu. Jest to łatwy i bezpieczny sposób, aby coś zmienić. Każda niesprawiedliwość, jakiej doświadczają obywatele czy zwierzęta powinna być neutralizowana. Tworząc petycję internetową, masz szansę na realną zmianę.

Korzyści ze stworzenia petycji internetowej. 
 • Każdy może zmieniać świat, dlatego petycje do władz mogą tworzyć nie tylko organizacje, lecz wszyscy użytkownicy internetu;
 • Twój głos ma znaczenie, możesz wpłynąć na jakość życia i funkcjonowania wielu osób;
 • spektrum poruszanych problemów jest nieograniczone, od obalenia rządu po zmniejszenie przez władze uczelni opłat za studia;
 • petycja online często jest środkiem do osiągnięcia bardziej ogólnego celu – za jej sprawą można poruszyć istotne społecznie kwestie;
 • w dobie postępu technologicznego i popularyzacji serwisów społecznościowych Twój wniosek może stanowić skuteczną broń w walce np. o poprawę warunków życia i wyzwolenie zwierząt.

Dlaczego należy weryfikować informacje w sieci i jak to robić? 

Dowiedz się, jak oceniać prawdziwość informacji i jak znaleźć te, które są rzeczywiście faktami. 

Internet, który tak często przychodzi nam z pomocą, może okazać się fałszywym przyjacielem. Duża część informacji dostępnych na różnych stronach, pomimo eksperckiego tonu wypowiedzi, jest po prostu wyssana z palca. W przestrzeni internetowej, każdy może napisać to, co mu się podoba, często nie uwzględniając zasadności niektórych tez. Jakie są zatem sposoby i narzędzia służące do weryfikacji prawdziwości znalezionych przez nas danych? 

Czy warto zaufać swojej intuicji? 

Pamiętajmy, że kiedy nasza intuicja często podpowiada nam, że coś jest wiarygodne, często rozmija się to z prawdą. Psycholodzy udowodnili, że jesteśmy bardziej skłonni uwierzyć w daną informację i uznać ją za prawdziwą wtedy, kiedy jest ona zgodna z naszymi poglądami. Podświadomie często podejmujemy decyzje, które mimo wszystko warto byłoby skonfrontować.

Gdzie szukać prawdziwych informacji?

Sprawdzaj informacje u źródła. Przykładowo – chcesz dowiedzieć się, czy data wyborów prezydenckich została przesunięta – wejdź na stronę https://www.gov.pl/, czyli jedynego oficjalnego serwisu Rzeczypospilitej Polskiej. Możemy ufać jedynie oficjalnym serwisom i profilom w czasach szumu medialnego. 

Co w przypadku, jeśli nie istnieje oficjalne źródło informacji? 

Jeśli nie można znaleźć oficjalnej witryny, warto porównywać artykuły z różnych źródeł i sprawdzać powtarzalność informacji. Jeśli dany komunikat jest przedstawiany tak samo we wszystkich źródłach, możemy być prawie że pewni, że jest on poprawny i zgodny z prawdą. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku nie liczy się ilość przeanalizowanych stron, tylko raczej jakość ich źródeł.

A może pomoc eksperta? 

Bardzo wartościowym i cennym byłaby możliwość konsultacji sprawdzanej tezy z ekspertem w danej dziedzinie. Jeśli mamy możliwość zatelefonowania do kogoś, kto zna się na rzeczy, nie powinniśmy się wahać. Rzetelnej pomocy mogą udzielić nam pracownicy jednostek rządowych, instytucji naukowych czy inni profesjonaliści, których dotyczy nasz wniosek.

Co należy zapamiętać przy tworzeniu własnej petycji? 

 • Upewnij się, przed wysłaniem petycji online, że decyzja o którą się ubiegasz jeszcze nie zapadła. 
 • Sprawdź, czy podobna petycja nie istnieje już w serwisie podpiszsie.pl – możesz to zrobić wyszukując istniejące petycje na stronie albo przeglądać je, filtrując przez ostatnio dodane lub najpopularniejsze. 
 • Petycje internetowe, które są publikowane w naszym serwisie, przechodzą wcześniejszą weryfikację administratora strony, więc jeśli już znajdziesz jakąś w naszym serwisie, to możesz być pewny, że jest ona odpowiednio skonstruowana. 

Widoczne jest to, że żyjemy w dobie fake newsów i medialnego szumu, dlatego tym bardziej zachęcamy do wyrobienia w sobie nawyku do weryfikowania treści z którymi spotykamy się na co dzień. Spora część artykułów tworzona jest pod presją czasu, a błędy i nieprawdziwe informacje to rzeczy, z którymi już zawsze będziemy musieli się mierzyć, ze względu na to, jak dużą rolę odgrywają w naszym życiu media. 

Jak zaciekawić swojego odbiorcę od samego początku? Jak “sprzedać” mu treść i sprawić, by jego wzrok zatrzymał się na chwilę na stronie?

Tytuł, który jest w stanie zaciekawić odbiorcę to już połowa drogi do sukcesu. To od niego zależy często, czy dana osoba kliknie w link, który przekieruje ją na stronę do petycji online, czy nie. Tytuł to niejako esencja i obietnica tego, co czytelnik znajdzie w tekście. W przypadku tytułu petycji online, warto, aby tytuł wywoływał jakieś emocje u odbiorcy. 

Tytuł na sam koniec

Paradoksalnie, najlepszy tytuł stworzymy zawsze po napisaniu treści, czy to artykułu, czy wniosku. Dzięki wiedzy i świadomości tego, co się w tekście znajduje, łatwiej będzie stworzyć coś, co owy tekst podsumuje. Po stworzeniu naszej petycji widzimy, jakie są główne wnioski z niej płynące i być może problem, który z początku opisalibyśmy zupełnie inaczej, teraz przybrał inne kontury.

Istotność hasła z punktu czytelnika

Miej na uwadze to, że docelowo Twoja petycja trafi do setek lub nawet tysięcy osób. Spróbuj zatem wcielić się w odbiorcę i zastanów się, co byłoby dla Ciebie naprawdę istotne. Skup się na tym, żeby tekst trafił do grupy osób potencjalnie zainteresowanych Twoją skargą czy wnioskiem.  

 Pozycjonowanie petycji wśród wyszukiwań Google

Pamiętaj, że aby nasza petycja była nośna, powinna ona być skonfigurowana pod wyniki wyszukiwania. Twój tekst powinien korelować z zapytaniami użytkowników Google. Postaraj się, aby tytuł był w miarę możliwości zwięzły. 

Podkreślaj aktywność

Opisz działania, do których nawołujesz aktywnymi czasownikami, dzięki temu każdy odbiorca będzie miał ochotę dołączyć się do akcji. 

 

Podsumowując, dobrze, aby fraza przyciągnęła uwagę czytelników. Musi być ona zgodna z prawdą, pamiętaj, aby nie modyfikować cytatów lub podpisywać pod danymi wypowiedziami osób, które nigdy czegoś takiego nie powiedziały. Postaraj się zawrzeć w zwięzłej formie wszystkie najważniejsze informacje na temat Twojego postulatu. 

 

Zastanawialiście się kiedyś, czy warto podpisywać petycje? Czy warto reagować na niesprawiedliwość, którą dostrzegacie? Petycje zmieniają świat i to jest fakt. Zrozumiały jest jednak brak przekonania. Wydaje nam się, że jesteśmy „zwykłymi ludźmi”, którzy nie mają wpływu na przebieg dużych spraw. Jest to jednak mylne myślenie. W tym artykule przedstawimy problemy, które udało się rozwiązać za pomocą petycji.

”End the sales of eggs from caged hens in Tesco”

14-letnia dziewczyna, Lucy Gavaghan skłoniła sieć sklepów Tesco do zaprzestania sprzedaży jaj od kur hodowanych w klatkach. Poziom konsumpcji w krajach wysokorozwiniętych i dynamicznie rozwijających się jest ogromny. Wielkopowierzchniowe sklepy codziennie sprzedają setki ton żywności. Takie tempo wymaga szybkiego procesu produkcyjnego, co boleśnie odczuły kury.

Jajka są podstawowym produktem używanym w kuchni, bez którego nie powstałoby wiele potraw. Nic więc dziwnego, że sieć Tesco w swoich sklepach rocznie sprzedaje aż 1 miliard 400 milionów sztuk jajek. Niestety aż 43% z nich pochodzi od kur z chowu klatkowego, czemu postanowiła przeciwstawić się nastolatka z Wielkiej Brytanii. Jej upór był tak wielki, że potentat na rynku hipermarketów zdecydował się jej posłuchać.

Dziewczyna wykorzystała siłę mediów społecznościowych i Internetu, by zainteresować ludzi swoją akcją i uświadomić im problem. Wielu konsumentów nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, jak wygląda życie kur na fermach, więc dziewczyna nakreśliła im obraz sytuacji. Jej odezwa spotkała się z dużym zainteresowaniem, a w zorganizowanej petycji pod zaprzestaniem przez Tesco sprzedaży jaj od klatkowych kur, podpisało się ponad 280 tysięcy osób.

Uwolnić orki z „więzienia dla waleni” u wybrzeży Rosji!

U wybrzeży Rosji, w tak zwanym „więzieniu dla waleni”, przetrzymywanych jest 11 orek i 86 białuch arktycznych. Zwierzęta te zostały nielegalnie wyłowione. Za ich sprzedaż do chińskich delfinariów rosyjskie firmy mogły dostać nawet kilka milionów dolarów. Zgodnie z prawem międzynarodowym, wyławianie orek i ich komercyjny eksport są zakazane od 1982 roku. Rosyjskie władze powstrzymały eksport, ale od kilku miesięcy nie były w stanie podjąć decyzji co do ich losu. Wszystkie zwierzęta były osłabione, wyczerpane i miały symptomy chorób. Stan niektórych poważnie zaniepokoił ekspertów. 

Dziś, po prawie roku aktywnej kampanii, przepełnia mnie radość, że mogę ogłosić nasze wspólne zwycięstwo. To moment, by podziękować wszystkim, którzy na różne sposoby wsparli mój apel. Razem uratowaliśmy sto ork i białuch! Kiedy zakładałam tę petycję, chcąc opowiedzieć światu o „więzieniu dla waleni”, nie mogłam przypuszczać, że poprze ją 1,5 mln ludzi z całego świata. Jestem szczęśliwa, że tysiące ludzi wzięło udział w akcjach internetowych, pisaniu apeli do władz lokalnych i, rozpowszechnianiu szokujących nagrań z „więzienia” w mediach społecznościowych”. Wypowiedź autorki petycji Anastazji Iwanowa.

Pomóżcie nam powstrzymać deportację Julii i jej rodziny!

Julia Eshchenko, wraz z mężem Aleksandrem Annenkov i czteroletnim synkiem Eliaszem Annenkov, mieszkająca w Gdańsku otrzymała decyzję o deportacji z Polski. Miała opuścić kraj do 08 stycznia 2017. Julia wraz z rodziną przyjechali do Polski w połowie 2014 roku z ogarniętego wojną Mariupola (obwód Doniecki, Ukraina). Uciekali, ponieważ  niedaleko ich domu był posterunek kontrolny, padały strzały, słychać było wybuchy, ginęli ludzie. Od pierwszych dni pobytu w Polsce starali się o uzyskanie ochrony międzynarodowej. Natychmiast zaangażowali się w działania społeczne. Julia uczyła się języka polskiego, Aleksander podjął pracę, by utrzymać rodzinę i dla nikogo nie być obciążeniem.

”Przyjaciele,

pomogliście mnie i mojej rodzinie, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Wasze głosy ocaliły nas przed deportacją. Już na zawsze będę Wam wdzięczna.

Historia, jaka spotkała moją rodzinę, nie jest odosobniona. Wielu uchodźców z Ukrainy „walczy” z polską machiną urzędniczą i częstokroć przegrywa. Nie każdy ma tyle szczęścia, co my i może liczyć na tak wielką ludzką solidarność.

Nasza petycja pokazała, że właśnie ta solidarność może skruszyć każdy mur i poruszyć urzędniczą obojętność”. Wypowiedź Julii Eshchenko.

Kobiety „mniej inteligentne od mężczyzn”? Wyraź swój sprzeciw

2 marca 2017 roku eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke, przemawiając w Parlamencie Europejskim, stwierdził, że „kobiety powinny zarabiać mniej niż mężczyźni”, gdyż są mniej inteligentne, słabsze i mniejsze od u mężczyzn. Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet (2006/54/EC), bezpośrednia czy też pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć dotycząca płacy jest zabroniona. 

”Wasz głos został usłyszany – Janusz Korwin-Mikke decyzją Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został pozbawiony diet poselskich na 30 dni, co oznacza dla niego utratę prawie 40 tysięcy złotych. Dodatkowo zawieszono go w działalności poselskiej na 10 dni oraz nałożono zakaz wypowiadania się w imieniu Parlamentu Europejskiego przez rok.

Wygraliśmy bardzo ważną bitwę – walkę o szacunek dla kobiet – i udowodniliśmy, że solidarność jest naszą ogromną siłą.

Wiele osób wątpiło i publicznie komentowało sprawę naszej petycji. ”Co jakaś petycja-online może zmienić? W czym pomoże mój podpis?”

Otóż petycja i Wasze podpisy pomogły – dzięki temu, że byliśmy razem, nasz głos stał się silniejszy i nie można go było już dłużej ignorować.” Wypowiedź Farsa – autora petycji.

Źródło: https://www.change.org/https://www.jestpozytywnie.pl/

Jeśli petycja w tej samej sprawie została już rozpatrzona, to nasze pismo – o ile nie będzie zawierać nowych faktów – nie zostanie rozpatrzone. Może się także zdarzyć, że na ten sam temat wpłynęło już kilka petycji do danej jednostki i zostały one zaklasyfikowane jako petycja wielokrotna. 

Jeśli odbiorca petycji otrzymuje więcej niż jedną petycję w tej samej sprawie, może zadecydować o łącznym ich rozpatrywaniu, oznaczając je jako petycję wielokrotną. W tym wypadku na stronie internetowej odbiorcy petycji ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, ale nie dłuższy niż dwa miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu tych dwóch miesięcy. W pozostałych sprawach odbiorca petycji postępuje z petycją wielokrotną w taki sam sposób, jak z petycją jednorazową.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną:

 • nie zawiera oznaczenia adresata petycji;
 • nie spełnia wymogów co do formy jej złożenia; 
 • wskazania przedmiotu petycji;
 • nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w którego imieniu petycję składamy – w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby;
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby, wówczas adresat ogłasza wezwanie do osoby lub organizacji składającej petycję o uzupełnienie niezbędnych danych, lub wyjaśnienia treści w terminie 14 dni.

Należy więc pamiętać o dokładnym sprawdzeniu wniosku, ponieważ w przypadku nieuzupełnienia wymaganych treści, petycja nie zostanie rozpatrzona. Przed złożeniem petycji warto przeczytać ją dwukrotnie, aby mieć pewność, że wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w treści pisma.

USTAWA O PETYCJACH

Z dnia 11 lipca 2014 r.

(Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)

Art. 1.

Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Art. 2.

 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 2. Petycja może być złożona w interesie:

1)  publicznym;

2)  podmiotu wnoszącego petycję;

3)  podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 3.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 4.

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycja powinna zawierać:

1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)  oznaczenie adresata petycji;

4)  wskazanie przedmiotu petycji.

 1. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
 2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Art. 5.

 1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w którego interesie petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.

Art. 6.

 1. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 2. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Art. 7.

 1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub  2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4, lub art. 5 ust. 1, lub 2, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Art. 8.

 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie petycja jest składana.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Art. 9.

 1. Petycja złożona do Sejmu lub Senatu jest rozpatrywana przez te organy, chyba że w Regulaminie Sejmu lub Regulaminie Senatu zostanie wskazany organ wewnętrzny właściwy w tym zakresie.
 2. Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Art. 10.

 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 6 oraz art. 7 ust. 2, termin na rozpatrzenie petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 11.

 1. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4, lub art. 5 ust. 1, lub 2 podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wielokrotnej na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, podmiot rozpatrujący petycję ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 12.

 1. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Art. 13.

 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Art. 14.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 – Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Art. 15.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

Art. 16.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) art. 221 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.